อุทัยธานี ศพพ.ส่งเสริมกะเหรี่ยง 2 อำเภอต่อยอดส่งเสริมศิลปะอัตลักษณ์ผ้าทอมือชนเผ่ากะเหรี่ยงร่วมสมัย เสริมสร้างรายได้

61

 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อยจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการเปิดโครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัยจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยมี นายอดิเรก  อุ่นโอสถ นายอำเภอบ้านไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โดยนางสาวสุมินตรา  สุวรรณกาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่าการขับเคลื่อนโครงการฯดังกล่าว เป็นการส่งเสริมศิลปะ อัตลักษณ์ผ้าทอมือชนเผ่า พัฒนาลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยง รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านผ้าทอมือสู่การร่วมสมัยย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะรูด จำนวน 30 คน ราษฎรบนพื้นที่สูงที่ภูเหม็น ตำบลทองหลาง จำนวน 30 ราย  มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องภูมิสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาเยี่ยวยา  และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทีได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัย จังหวัดอุทัยธานีขึ้น

ภายในกิจกรรมได้มีวิทยากรนายศักดิ์จิระ  เวียงเก่า และนายศาศวัต แสงชัยอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอชนเผ่า ได้มีการบูรณาการร่วมกับทางโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย โดยมีการนำเด็กและเยาวชนระดับชั้น ป. 2  ถึง ป.5 เข้าร่วมวาดลวดลายภาพลงผืนผ้าในจินตนาการ “บ้านของฉัน” ภาพที่เด็ก ๆ ได้วาดลวดลายลงผืนผ้านี้จะนำมาสอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้การปักลายจากจินตนาการลูกหลานให้พื้นที่  ซึ่งแผนในปีนี้จะมีการพัฒนาผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัยที่โดดเด่นอีกรูปแบบหนึ่ง คอยติดตามผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงร่วมสมัยของพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีได้ในไม่ช้านี้

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here