อุทัยธานี ลอยกระทง จัดเทศมหาชาติ 13 กัณฑ์ เพื่อหารายได้สร้างโบสถ์รากไม้ตะเคียนมูลค่า 100 กว่าล้าน

155

พระอธิการบุญยืน ปริชาโน เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำประทุน หมู่ 12 วัดเขาถ้ำประทุน ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ได้จัดให้มีการเทศมหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ พันคาถา ในครั้งนี้ และ สืบเนื่องเป็นวันลอยกระทง จึงอยากให้ประชาชนหันหน้าเข้าวัดฟังธรรรม พร้อมกับหาปัจจัยทุนทรัพย์ในการก่อสร้างพระอุโบสถรากไม้แห่งนี้ ก่อสร้างมา ตั้งแต่ปี 2558 ใช้งบประมาณ 100 กว่าล้าน ท่ามกลางเนื้อที่ของวัดกว่า 200 ไร่  ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังขาดปัจจัย ทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก

ท่านที่จะร่วมทำบุญในสร้างอุโบสถรากไม้ตะเคียน  สามารถโอนเข้ามาทีบัญชีทางวัดได้โดยตรง ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชีธนาคาร 109-8-12982-7 สาขา ด่านช้าง ชื่อบัญชีวัดเขาถ้ำประทุน  โดยมีประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี เข้าร่วมจอง 13 กัณฑ์พระคาถา โดยมีนักแสดง เป็นพระเวสสันดร มัทรี กัณหา ชาลี ชูชก จากคณะลิเกธนาธร ธนาวิน จ. อยุธยา มาทำการแสดง

การเทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นการเทศน์ที่นิยมจัดให้มีมาแต่โบราณ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ คือ ประกอบด้วย 1.กัณฑ์ทศพร 2.กันฑ์หิมพานต์ 3.กัณฑ์ทานกัณฑ์ 4.กันวนปเวสน์ 5.กัณฑ์ชูชก 6.กันฑ์จุลพน 7.กัณฑ์มหาพน 8.กัณฑ์กุมาร 9.กัณฑ์มัทรี 10.กัณฑ์สักกบรรพ 11.กัณฑ์มหาราช 12.กัณฑ์ฉกษัตริย์ และ 13.กัณฑ์นครกัณฑ์ และการเทศน์มหาชาติในวันนี้ มีพระรัชตพงษ์ รชตวโส วัดทุ่งจำลอง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เป็นองค์แสดงธรรมเทศมหาชาติ และอานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์  ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละกัณฑ์ และความยาวในการเทศน์แต่ละกัณฑ์ก็แตกต่างกันไป ว่ากันว่าหากใครได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ และเข้าใจถ่องแท้ และให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ จะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการ

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here