อุทัยธานี ร่วมถวายบริจาคเงินแกะสลักเสาอุโบสถ์รากไม้ตะเคียน ต้นละ180,000ยังขาดเจ้าภาพอีก 4 ต้น

59

คุณดลยา (หรือคุณไก่) สุทธิวนา พร้อมคณะ บริษัทวรวิทย์อิมปอร์ต – เอ็กซ์ปอร์ต – จำกัด  คุณดลยา สุทธิวนา คุณวรวิทย์ วินิจเจริญศรี คุณณัฐกร วินิจเจริญศรี คุณกรพรรณ วินิจเจริญศรี คุณธนโชติ เตชัสอนันต์  คุณกานต์รวี  เตชัสอนันต์  คุณฐิต นิ่มสว่าง คุณอนัญญา วินิจเจริญศรี  เพื่อสมทบทุนบริจาคเงินแกะสลักเสาอุโบสถ์ จำนวน เงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ณ.วัดเขาถ้ำประทุน หมู่ 12 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ที่ก่อสร้างสองชั้น  โดยชั้นสองใช้รากไม้ตะเคียน 

 โดยมี พระอธิการบุญยืน ปริชาโน เจ้าวาสวัดเขาถ้ำประทุน  เป็นผู้รับมอบ ได้กล่าวว่า วันนี้ได้มีญาติโยมเป็นคณะ ได้เดินทางมาถวายเงินสมทบทุน บริจาคเงินแกะสลัก  ในการจองเสาอุโบสถ  ซึ่งเสาอุโบสถรอบในของวัดเขาถ้ำประทุนนั้น  มีทั้งหมด 18 ต้น ซึ่งตอนนี้ได้แกะไปแล้ว 9 ต้น ซึ่งตอนยั้งขาดเจ้าภาพอีก 4 ต้น ในราคาต้นละ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งท่านได้ที่ต้องการเป็นเจ้าภาพ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ของวัด 080-8607719 แต่เนื้องจากไม่ข้อยมีผู้รับสาย  ให้ท่านสามารถติดได้กลับเบอร์ ดร.แม่ชีแก้วเพชร มณีมหาปัญโญ เบอร์ 098-5415569 หรือท่านได้ที่ต้องร่วมจะทำบุญในการก่อสร้างอุโบสถ์ ที่ยังขาดปัจจัยอีกมาก สามารถบริจาคมาได้เบอร์บัญชีธนาคารของทางเขาถ้ำประทุน เบอร์บัญชี 109-8-12982-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขาด่านช้าง ดังกล่าว

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here