อุทัยธานี รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร วีรบุรุษห้วยขาแข้ง

8

นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร  ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน พิธีมอบทุน “สืบเจตนารักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” แก่ บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า พิธีวางหรีด รำลึก สืบ นาคะเสถียร ร่วมด้วย ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ผู้แทนกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงาน ณ อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นพิธีทางศาสนา โดยนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและสังฆทานแด่พระสงฆ์ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและการเสียสละ ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้สืบ นาคะเสถียร รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในการปกป้องผืนป่าห้วยขาแข้ง

หลังจากนั้น นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และคณะผู้จัดงานได้ร่วมมอบทุนให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายและในเขตพื้นที่กันชนขสป.ห้วยขาแข้ง จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนบุตรธิดาเจ้าหน้าที่พิกษ์ป่า 2.ทุนเครือข่ายป่าชุมชน 3.ทุนเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 70 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ซึ่งมาจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนให้ นอกจากนี้ นายนพดล พลเสน  ได้มอบทุนสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง,เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร อีกด้วย

ส่วนพิธีวางหรีดรำลึก สืบ นาคะเสถียร มีจำนวน 54 คณะ โดยมีผู้แทนวางหรีดร่วมรำลึกถึงสืบ นาคะเสถียร เช่น รัฐมนตรีทส.อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ,ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี,ผู้แทนตระกูลนาคะเสถียร,สมาคมอุทยานแห่งชาติ,ศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์รุ่นที่ 35 เป็นต้น

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here