อุทัยธานี รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นห่วงวัวแดงกลัวโรคระบาดของโรคลัมปี สกิน เข้าป่าห้วยขาแข้ง

0

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา-ห้วยระบำ  เพื่อรับฟังสถานการณ์ความรุนแรงและการเฝ้าระวัง ไม่ให้โรคลัมปี สกิน ที่กำลังระบาดในสัตว์เลี้ยงลามระบาดมาสู่วัวแดง และสัตว์ต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายธนิต หนูแย้ม ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ผอ. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นายสังวาล แสงสวัสดิ์ หัวหน้าพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา-ห้วยระบำ หัวหน้า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าสวนราชการ และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ

โดยนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์)  ได้กล่าวรายงานสรุปถึงสถานการณ์และการเฝ้าระวังให้ รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบว่าในเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เฝ้าระวังมาตั้งแต่ทราบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค  โดยให้เจ้าหน้าที่ออกประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือราษฎรในพื้นที่  ไม่ให้นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใกล้แนวเขตอย่างเด็ดขาด ทีปักธงแดงไว้  และได้จัดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ลาดตระเวนเฝ้าระวัง จำนวน 20 คน  เฝ้าระวังเป็นจุด ๆ เพื่อป้องกันการลักลอบนำสัตว์มาเลี้ยงในพื้นที่ และผลักดันสัตว์ป่าที่จะออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยขาแข้งมาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ก่อสร้างห้างนั่งแอบดูสัตว์ชั่วคราว บริเวณแนวเขตของพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหอไม้สูง 9 เมตร ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้นั่งยามเฝ้าสัตว์ต่าง ๆ  ไม่ให้สัตว์ป่าออกนอกป่าอนุรักษ์ห้วยขาแข้ง และไม่ให้สัตว์เลี้ยงของราษฎรเข้าไปในป่าห้วยขาแข้ง  ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการจับกุมผู้ฝ่าฝืนนำสัตว์มาเลี้ยงเข้ามาพื้นที่ดังกล่าว 1 ราย  ที่ผ่านมา พบเนื้อทราย ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เลี้ยงไว้ได้เกิดตุ่มนูน จำนวน 3 ตัว  จึงรีบได้ส่งตัวอย่างไปตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ผลการตรวจเป็นลบ คือ ไม่ติดโรคลัมปี สกิน  จุดที่พบสัตว์เลี้ยงในจังหวัดอุทัยธานี ที่ตาย อยู่ห่างจากแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประมาณ 15 – 20 กิโลเมตร

โรคนี้สาเหตุหลักติดต่อทางแมลงดูดเลือด ดังนั้นในทางปฎิบัติการเฝ้าระวังป้องกันโรค โดยเฉพาะกับสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นเรื่องที่ยากทีปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นโดยจำเพราะวัวแดงทีมีการสำรวจ เมื่อปีที่แล้วตั้งแต่เขานางรำ ลงมาถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีประชากรวัวแดงจำนวน 350 ตัว หรือมากน้อยกว่า แต่จากนี้ไป จะให้เจ้าหน้าที่ฉีดนำน้ำส้มควันไม้ที่ได้รับมาจากวัดท่าซุงมาฉีดรอบๆ บริเวณจุดที่วัวแดง  และสัตว์ อื่น ๆ ที่อยู่ชุกชุม  และ จะปฎิบัติตามแนวทางป้องกันโรคที่นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้แนวทางปฎิบัติไว้อย่างเคร่งครัด ต่อไป

โดยนายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคลัมปิ สกีน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นั้น มีพื้นที่เกิดโรค 7 อำเภอ 16 ตำบล โดยมีอำเภอ.ห้วยคต หนองขาหย่าง ลานสัก บ้านไร่ สว่างอารมณ์ เมือง และหนองฉาง โดยเกษตรกร เจ้าของสัตว์ 29 ราย จำนวนสัตว์(โคเนื้อ) ร่วมฝูง 470ตัว สัตว์ป่วยสะสม 140 ตัว ตาย11 ตัว หายป่วย 42 ตัว จำนวนสัตว์ป่วยคงเหลือ 87ตัว การดำเนินการฉีดวัคซีนเป้าหมาย 1.860 ตัว อ.เมือง 700ตัว ลานสัก 1.160 ตัว โดยแผนป้องกันและให้ความช่วยเหลือ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เวชภัณฑ์รักษาแผล อบจ.อุทัยธานี สนับสนุนงบประมาณเป็นค่ารักษา ผลิตภัณฑ์ กำจัดแมลงพาหนะนำโรค ยาปฏิชีวนะ ยาลดไข้ วิตามิน ยารักษาแผล จำนวน เงิน 424.700บาท พร้อมกับขอวัคซีนป้องกันโรคเพิ่ม เพื่อดำเนินการใช้ในพื้นที่เขตแนวกันชนและพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานี 

หลังจากนั้น รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้แสดงความเป็นห่วงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของวัวแดง และสัตว์อื่น ๆ แล้วบอกกับเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนทุกเรื่อง ขอให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งมาหลังจากนั้นได้นำวัคซีน ป้องกันโรคลัมปีสกีนจำนวน 1.500 โดส มอบให้นายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี  เพื่อเร่งฉีดให้โค กระบือ ของประชาชน พร้อมยาเวชภัณฑ์ ใหกับประชาชนหมู่ 9 บ้านบึงเจริญ ที่เลี้ยงสัตว์อยู่ใกล้กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา เพื่อนำไปฉีดให้กับสัตว์ตนเอง จากนั้นได้เดินทางไปร่วมฉีดน้ำส้มควันไม้เพื่อไล่แมลง ที่แนวขอบป่าใกล้ๆ กับจุดที่พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา-ห้วยระบำ สร้างหอไม้คอยไว้ดูสัตว์ต่างทั้งเข้า ทั้งออก

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here