อุทัยธานี มอบเครื่องจักรกลการเกษตร มูลค่า 83 ล้านบาท ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร

33

ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์  จ.อุทัยธานี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  ซึ่งสำนักงานเกษตร จ.อุทัยธานี จัดขึ้นที่ อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต  ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 30 แปลง ของ จ.อุทัยธานี โดยมีผู้ร่วมงาน 200 คน เพื่อยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุ  ที่มอบให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในครั้งนี้ มีมูลค่า 83 ล้านกว่า บาท อาทิ รถแทรกเตอร์  รถเกี่ยวข้าว เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องอัดฟางข้าว เครื่องหยอดข้าว โดรนเพื่อการเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องสางใบอ้อย มูลไก่ กากน้ำตาล ตาข่าย พลาสติกคลุมดิน เครื่องพรวนดิน เครื่องปั่นไฟ เครื่องพ่นยา ถุงห่อผลผลิต กล่องบรรจุภัณฑ์  เป็นต้นซึ่งหลังจากกลุ่มเกษตรกรรับเครื่องจักรกล ดังกล่าวไปแล้ว ก็จะบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ ทั้งในด้านการให้บริการสมาชิก การบำรุงดูแลรักษา เพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า

 ด้านนายประเสริฐ  วณิชชากรวิวัฒน์ เกษตร จ.อุทัยธานี ได้กล่าวว่า การส่งมอบเครื่องจักรกลรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่สนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร ดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรโดยสืบเนื่องมาจากที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 83,786,850  ให้จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด

ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทั้งหมด 30 แปลง เกษตรกร 1,985  ราย งบประมาณรวม แปดสิบสองล้าน แปดแสนเจ็ดหมื่น สามพันสามสิบบาทถ้วน โดยมีหน่วยงาน   ที่รับผิดชอบ เป็นเจ้าของสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ จำนวน 3 หน่วยงาน

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล  สมาคมผู้สื่อข่าวอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here