อุทัยธานี บรรยากาศนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ. ตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ของ จ.อุทัยธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ สามทุ่มคืนนี้

18

บรรยากาศนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ. ตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ของ จ.อุทัยธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ สามทุ่มคืนนี้ ขณะที่ กกต.แจ้งให้ผู้ไม่มาใช้สิทธิ แจ้งเหตุจำเป็นที่สำนักทะเบียนท้องที่ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

บรรยากาศการนับคะแนน หลังปิดหีบเลือกตั้ง อบจ. ตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลเมืองอุทัยธานี ,หน่วยเลือกตั้งที่ 9 และ 10 บริเวณสวน ร.ศ.200 ปี เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี หลังกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประกาศปิดการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. ได้เริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ก่อนจะส่งผลการนับคะแนน ไปยังศูนย์ประสานการเลือกตั้งอำเภอเมืองอุทัยธานี เพื่อรวบรวมคะแนนจากทุกเขตเลือกตั้ง ในอำเภอเมืองอุทัยธานี ส่งผลคะแนนไปยังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมคะแนนจากหน่วยเลือกตั้ง 690 หน่วย ทั้ง 24 เขตเลือกตั้ง ใน 8 อำเภอของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อประกาศผลคะแนนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านป้ายคะแนนขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยคาดว่า จะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 21.00 น.คืนนี้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ในครั้งนี้ กกต. ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ไปแจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง โดยสามารถไปแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ ต่อไป…//

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here