อุทัยธานี นักท่องเที่ยวประชาชนหลายพันคนคึกคักงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ครั้งที่ 10

169

บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี นายกฤษฎา ซักเช็ค นายกสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทย ได้เป็นประธานเปิดกรวย อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน

โดยได้แบ่ง การประกวดกระบือไทย ออกเป็น 2  ประเภท ๆ ละ 18 รุ่น คือกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง (เฉพาะกระบือในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 20 รุ่น การประกวดกระบือทั่วไป 16 รุ่น และการประกวดกระบือแกรนด์แชม (Grand Champion) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ถ้วย และกระบือทั่วไป และการจัดจำหน่าย สินค้าด้านปศุสัตว์ งาน Buffalo Night  เพื่อช่วยกระตุ้นให้การซื้อขายกระบือในจังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปแบบกระบือสวยงาม และกระบือเนื้อ รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์กระบือในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้ดียิ่งขึ้นไป ทำให้ลูกกระบือที่เกิดมามีมูลค่าสูง

ทั้งนี้ กระบือหรือควาย ถือเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญ 1 ใน 3 ของจังหวัดอุทัยธานี คู่กับข้าวและปลาแรด โดยเฉพาะควายสวยงาม ควายโก้ ควายเก๋ ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสำรวจ พบว่าปี 63 อุทัยธานีมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 2,067 ราย จำนวนกระบือ 23,379 ตัว ปริมาณผลผลิต 8,270 ตัว มีมูลค่ารวม 2,969 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 พบว่า มีเกษตรกรผู้เลี้ยง 2,600 ราย จำนวนกระบือ 28,336 ตัว ปริมาณผลผลิต 10,655 ตัว มีมูลค่ารวม 382.4 ล้านบาท

การจัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีนั้น จะเป็นการช่วยส่งผลให้เกษตรกรหันมาสนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ เพิ่มองค์ความรู้รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์กระบือให้ดียิ่งขึ้น กระบือสวยงาม มีมูลค่าสูงมากกว่าการเลี้ยงกระบือเนื้อ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายโดยภายในงานได้เกษตรกร ที่เลี้ยงควายแต่ละฟาร์ม ทั่วประเทศ นำมาร่วมงาน พร้อมทั้งประกวด โดย ควายบ้างตัวมีมูลค่า  ล้านกว่าบาท เช่น เจ้ายักษ์ภูเขาไฟ ของซุปเปอร์บิ๊กฟาร์ม จ.ศรีษะเกษ เจ้าทองศุข มูลค่า  6ล้าน 5 แสนบาท พร้อม เจ้าบิ๊กอุทัย พร้อมกับชามควายงามในฟาร์มต่าง ๆ ในจังหวัดอุทัยธานี และทั่วประเทศ นับพันตัวนำมาโชว์ และประกวดชิงแชมป์

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here