อุทัยธานี ทอดกฐินวัดห้วยเปล้าสมทบทุนสร้างอุโบสถได้เงิน 1ล้านเศษชาวบ้านแห่รับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวย

128

พระธรรมปริยัตติโมลี (กรรมการมหาเถร) วัดบพิตรมุขวรวิหาร สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ประธานฝ่ายสงฆ์  นายนพดล พลเสน และครอบครัว ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คุณชิน คุณลำพู จุดจอมสิน คุณวัตนา คุณจันทร์เพ็ญ อักษรประเสริฐ  คุณจรัญ คุณกำจัด ขมันเขตการณ์ คุณพยับ คุณอารยา ไทยพาณิชย์ คุณสันติ คุณดวงเดือน มาลานิยม นายจักรกฤต ศีลาเจริญ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี  2564  ณ.วัดห้วยเปล้า หมู่ 6 ห้วยเปล้า ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ในครั้ง เพื่อนำเงินมาอนุโมทนาสร้างร่วมพระอุโบสถ์ ที่มีการก่อสร้างมาหลายปียังไม่แล้วเสร็จ โดยกระกฐินในปีนี้ได้วงเงินจำนวน 1099,710 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อนำไปสมทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถ์ให้แล้วเสร็จ

หลังจากนั้นพระครูวินัยธร วิชาญ จนทสาโร เจ้าอาวาสวัดห้วยเปล้า เจ้าคณะตำบลระบำ เขต 1 ได้นำวัตถุมงคล หลวงพ่อรวย วัดมาบตาพุด หลวงทิม วัดระหารไร่ เทพเจ้าแห่งภาคตะวันออก จังหวัดระยอง หลวงพ่อเคลือบ เกจิดังแห่งจังหวัดอุทัยธานี มาแจกกับผู้มาร่วมงานทำบุญทอดกฐิน ณ.วัดห้วยเปล้า ประจำปี 2564

หลังจากนั้นหลังจากนั้นพระครูวินัยธร วิชาญ จนทสาโร เจ้าอาวาสวัดห้วยเปล้า เจ้าคณะตำบลระบำ เขต 1 พร้อม กับนายประทุม เพ็ญไพทูรย์ อดีต กำนัน และนายก อบต.ระบำ   ได้นำนายนพดล พลเสน พร้อมครอบครัว และคณะเดินชมพระอุโบสถ ที่กำลังตบแต่งหน้าบันพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถ และรอบบ้านพระอุโปสถรอบนอกที่ยังไม่แล้ว โดยจะต้องใช้เงินอีกจำนวมากมาก่อสร้างดังกล่าว

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here