อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ ตำรวจพันธุ์ดี ศรีอุทัย ตำรวจอุทัย ฯ ได้รับเลือก 1 ใน 9 จังหวัดของภาค 6

102

พลตำรวจตรี ชาญวิทย์ กนกนาค ผบก.ภจ.ว.อุทัยธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประเสริฐ บัวขาว รอง ผบก.พร้อมคณะได้เดินทางมาประชุมยังห้องประชุม สภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีในขับเคลือนโครงการ ตำรวจพันธุ์ดี ตามแนวพระราชดำริ

โดยมี พ.ต.อ.สุลักษณ์ แก้วไพจิตร ผกก.สภ.หนองฉาง ว่าที่ร้อยตรี ชยพล อัครจิรากุล นายอำเภอหนองฉาง กต.ตร. สภ.หนองฉาง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อค้า แม่ค้า ให้การร่วมประชุม พร้อมกับร่วมให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีในการขับเคลือนโครงการ ตำรวจพันธุ์ดี  

โดยพลตำรวจตรี ชาญวิทย์ กนกนาค ผบก.ภจ.ว.อุทัยธานี กล่าวว่าด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ตำรวจภูธรภาค 6  ซึ่งมีทั้งหมด 9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 จังหวัด  ให้ดำเนินโครงการ ตำรวจพันธุ์ดี เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ วิธี การเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักปลอดภัยต่าง ๆ และเก็บเกี่ยว ผลผลิต แล้วสามารถนำไปบริโภคในครัวเรือน และบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกระจายไปสู่ชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

โดยใช้พื้นที่ ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้นแบบในการดำเนินการ – ภายใต้ชื่อโครงการ ตำรวจพันธุ์ดี ซึ่งมีข้าราชการตำรวจต้นแบบ ที่ได้รับอบรม ณ.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยนำความรู้ที่ถูกต้อง ด้านการเกษตรมาถ่ายทอด ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด และครอบครัว ขยายผล ให้ความรู้สู้ชุมชนต่อไป ซึ่งผลจากการประชุมในวันนี้ ทุกคนทุกท่านให้ความร่วมบูรณาการพร้อมกับร่วมดำเนินโครงการตำรวจพันธุ์ดี ศรีอุทัย ตามแนวพระราชดำริเป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here