อุทัยธานี ตระกูลจรูญพันธ์เกษม พร้อมขบวนชาวบ้าน ช้าง ม้า สิงโต แห่พระสิวลี พระสังกัจจายน์ พระอุปคุต รอบตลาดทัพทันถวายวัด

391

นายวิเชียร จรูญพันธ์เกษม นายมนชัย นางกุลวดี จรูญพันธ์เกษม นายฉัตรชัย นางอิฎฐิวรรณ  จรูญพันธ์เกษม พร้อมครอบครัวจรูญพันธ์เกษม ชาวบ้านในตลาดทัพทัน เป็นเจ้าภาพได้จัดขบวนแห่ พระสิวลี พระสังกัจจายน์ และพระอุปคุต รอบตลาดอำเภอทัพทัน ไปยังวัดทัพทันวัฒนาราม  จังหวัดอุทัยธานี  โดยมี พ่อค้า แม่ค่าประชาชนในเขตอำเภอทัพทัน เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

  โดยภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ รำวงกลองยาวของชาวบ้านตลาดทัพทัน  ขบวน ช้าง ม้า ขบวนรถพระสิวลี พระสังกัจจายน์ และพระอุปคุต ตามด้วยขบวนสิงโต จังหวัดนครสวรรค์  เริ่มขบวนแห่ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลทัพทัน – มายังหวัดทัพทันวัฒนาราม อัญเชิญพระสิวลี พระสังกัจจายน์ และพระอุปคุต ขึ้นแท่นประดิษฐาน ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์  ตามขั้นตอนของพราหมณ์

   หลังจากนั้นพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปวัตตนสูตร 9 รูป โดยมีพระอาจารย์แห้ง วัดป่าเลไลย์ ทำพิธีจุดเทียนชัย นั่งปรกอธิษฐานจิต หลังจากเสร็จพิธีได้นำวัตถุมงคล ที่นายวิเชียร จรูญพันธ์เกษม เจ้าภาพมาแจกให้กับประชาชน ทีมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 ซึ่งภายในงาน ได้จัดให้มีมาตารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดอุทัยธานีจัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ห้ามเข้าร่วมงาน  ผู้เข้าร่วมงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัยจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณ จุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่างๆ รอบบริเวณงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ

 ซึ่งก่อนหน้านั้นวันที่ 6 เมษายน 2564 พระวิสุทธาธิบดี รักษาการเจ้าคณะภาถ 4 กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพ พระธรรมปริยัติโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข กรุงเทพ พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัด อุทัยธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ จังหวัดอุทัยธานี   โดยมีนายวิเชียร จรูญพันธ์เกษม นายมนชัย นางกุลวดี จรูญพันธ์เกษม นายฉัตรชัย นางอิฎฐิวรรณ  จรูญพันธ์เกษม พร้อมครอบครัวจรูญพันธ์เกษม เป็นเจ้าภาพ โดยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ร่วมงานพิธีเทองหล่อพระสิวลี พระสังกัจจายน์ และพระอุปคุต ณ.วัดทัพทันวัฒนาราม ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here