อุทัยธานี จิตอาสาภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 ตำรวจจิตอาสาภูธรหนองฉาง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดหนองขุนชาติ

4

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904  หลักสูตรพื้นฐาน 2/65 ตำรวจจิตอาสาสถานีตำรวจภูธรหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณ  วัดหนองขุนชาติ  เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระอาราม สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ และสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสุขอนามัยที่ดี รองรับการเดินทางมาประกอบกิจปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน และประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ณ  วัดหนองขุนชาติ  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here