ประชาชนกว่า 200 คนรวมตัวจงรักภักดีต่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์หน้าเทศบาลหนองฉาง อุทัยธานี - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์