อุทัยธานี คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อประชาชนเขต 3เกษตรกรรวมกลุ่มกันก่อตั้งสถานที่ค้าขายให้กับชุมชน (มีคลิป)

5

ที่ตลาดชาวไฮ้ ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นสถานที่ค้าขายของชุมชน โดยมีพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรรวมกลุ่มกันก่อตั้งสถานที่ค้าขายให้กับชุมชน และนักท่องเที่ยววันนี้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อประชาชนเขต 3(กขป.) โดยมีนายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง ประธานอนุกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 3 นางสาววิไลวรรณจันทร์พ่วง ผู้ประสานงานประชาคมเมืองอุทัย นาง กรณ์ศศิร์ เหมือนว่า คณะทำงานสมาคมสานพลังภาคีนางสาวนวลปรางค์นิลมีทรัพย์ เครือข่ายชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนการก่อตั้งตลาดชาวไฮ่ ให้ถึงจุดกำเนิดทุนเดินทางสังคมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตที่ได้นำสินค้ามาแลกเปลี่ยนที่ในตลาดชาวไฮ่ทำให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ภาพ-ข่าว สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here