อุทัยธานี ขอสนับสนุนงบประมาณ รมว.กก.

1

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี

โดยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต ได้ชี้แจง และนำเสนอการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี เนื่องในโอกาสนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยขอรับการสนับสนุนโครงการ

1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ อาคารสระว่ายน้ำ ขนาด 50 เมตร พร้อมอัฒจันทร์ จุผู้ชม จำนวน 1,500 ที่นั่ง พื้นที่สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน 120 ล้านบาท โดยสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดอุทัยธานี

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เขาสะแกกรัง ลานพลับพลาพระปฐมบรมมหาชนกจักรี ลานจอดรถ และหมุดโลก โดย สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี และสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ดังกล่าว

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here