อุทัยธานี กกต.เปิดรับสมัคร นายกเทศบาลตลุกดู่ แทนนายกลูกเขยชาดาลาออกกลางดึก

1

ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นางสาวสง่า ทาทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งอุทัยธานี (ผอ.กกต.อุทัยธานี) พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ด้วย นายวีระชาติ รัศมี นายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่สิ้นสุดลง

และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พันจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งอุทัยธานี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ โดยเริ่มรับสมัครวันนี้เป็นวันแรก วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.และกำหนดวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

 สำหรับช่วงเช้าวันนี้มีผู้เข้ารับสมัคร จำนวน 2 ท่าน ด้วยกัน คือ 1. นางรตีภัทร์ ตั้งวรชัย เป็น สจ.ในพื้นที่ ลาออกมาสมัคร  เป็นภรรยาอดีตนายก 3 สมัย นายกเปาะทีชาวบ้านจัก และ 2.นายวีรชน รัศมี ซึ่งเป็นน้องชายของนายวีรชาติ ทีลาออกไป

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here