อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่ แจ้งเพื่อทราบ ขอปิดแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ฯ

14

นายพินิจ คงประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่) แจ้งว่า อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่ มีสภาพเป็นป่า ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทิวทัศน์และน้ำตกสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง น้ำตกแม่เกิ๋งน้อยฯลฯ ในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝน มักจะมีฝนตกและน้ำป่าไหลหลาก อยู่เสมอ อาจทำให้อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก 

เพื่อความปลอดภัย สำหรับการท่องในช่วงเวลาช่วงฤดูฝน ตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธฺุพืช จึง ปิดแหล่งท่องเทียว น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ฯ อ.วังชิ้น จ.แพร่  ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2564

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here