อุตสาหกรรมเพชรบูรณ์ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น

4

ผู้สื่อข่าวรายงานที่หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการนำของ นายมนูญ วิบูลกิจ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือแร่ นางสาวสายทอง เมฆสวรรค์ นางสาวทรัพย์มณีเพียรอาจ นางสาวพจนา วาเสนา นายนธพัฒ เจริญพร ร่วมกับ นายอภิชาต เติมพรเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลศาลาลาย นางสาวณัฐธิมา พรธาดาวิทย์  กรรมการผู้จัดการบริษัททองขาว จำกัด นางศิริรัก พับขำ ผญบ.หมู่ 5 ต.ศาลาลาย ผช.ผญบ.ลำดวน สาวพุฒ ผู้อำนวยการมูลนิธิรักป่าสัก สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5  พิษณุโลก ประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 ต.ศาลาลาย ใกล้เหมือง ระยะ 500 เมตร

ร่วมกันจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอปรานบัตรเพื่อให้เป็นไปตามความนัยมาตรา 56 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะการอภิปรายสาธารณะ(ไม่มีการลงคะแนน)ที่โรงเรียนบ้านคลองปลาหมู หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดนโดยมี 2.นางมัลลิกา กอข้าวกลางอยู่บ้านคลองปลาหมอ หมู่ 5 ต.ศาลาลาย โรงโม่มีฝุ่นละอองรบกวนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน 2.นายควง  ยังดี อายุ 60 ปี ลุกเสนอให้เสนอให้แก้ไข 3.นางสมหมาย สิงห์สถิตย์ อาย49 ปี  เรียกร้องให้แก้ไขฝุ่นละอองมีมากเกินไป 4.นางสมปอง กอข้าวกลาง อายุ 45 ปี เรียกร้องถนนเข้าหมู่บ้านมีฝุ่นมีมากตามถนนไม่มีไฟฟ้า นางธัญญารัตน์ ดอนเมือง อายุ 21 ปี เรียกร้องว่าถนนเข้าบ้านมีฝุ่นมาก โดย นายมนูญ วิบูลกิจ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กล่าวว่าได้ร่วมกันในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชุมชนใกล้เหมืองอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้าเดือนมิถุนายน 2565กล่าวในที่สุด

อนิรุธ  เหล็กคำ/กัญชิศา  สุขเผือก/สายน้ำ เณรทอง/ณัชปภา แสงกระจ่าง/ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here