อุตรดิตถ์ ​กำหนดแผนฟื้นฟู​สภาพพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอฟากท่า

0

 ภายใต้ข้อสั่งการของ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมพร​ ขันปิงปุ๊ด​ รักษาราชการ​แทน​ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์​ ร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานเจ้าภูมิภาค สาขาแพร่  สจ.เขต อ.ฟากท่า  ผู้แทนนายอำเภอฟากท่า   นายก อบต.ฟากท่า  และผู้นำท้องที่  ลงพื้นที่กำหนดแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอฟากท่า ดังนี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการสำรวจและออกแบบ พนังป้องกันตลิ่งลำน้ำปาดซึ่งถูกกัดเซาะได้รับความเสียหาย  จุดแรก ณ  บ้านดงต้นผึ้ง ม.10  ต.ฟากท่า และกำหนดจะดำเนินการสำรวจออกแบบ ในจุดอื่นๆต่อไป ในห้วงระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 66 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประสานของ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จะนำเครื่องจักรกล และกำลังพล เข้าพื้นที่จัดทำเส้นทางเชื่อมชั่วคราวเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร แทนสะพานที่ชำรุด รวมทั้งการกำจัดเศษสวะ กอไผ่ ต้นไม้ที่อุดตัน ตกค้างกีดขวางการไหลของน้ำปาด และการทำคันดินชั่วคราวตามการร้องขอของผู้นำท้องที่  โดย กำหนดเริ่มดำเนินการวันที่ 13 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาแพร่ จะร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของหน่วยงานต่างๆ ในลำน้ำปาด พร้อมทั้งจะเสนอเรื่องราวการฟื้นฟู การขุดลอกเพื่อรักษาสภาพลำน้ำปาด ต่อสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  อำเภอฟากท่า จะร่วมอำนวยการ บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ อบต.ฟากท่า  ผู้นำ และ ประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนภารกิจในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ณัฐวัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here