อุตรดิตถ์ เปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566

7

ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักถนนประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566

 โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านเพชรพิชัย สูนวิไล รองเจ้าแขวงไชยะบุรี และคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายอำเภอทั้ง9 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพลังมวลชน จำนวนกว่า 6000 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานในวันนี้ พระยาพิชัยดาบหักมีถิ่นกำเนิดที่บ้านห้วยคา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อมาได้รับราชการจนเป็นทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นวีรบุรุษร่วมกอบกู้เอกราชของชาติไทยด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองโดยต่อสู้กับกองทัพพม่า ซึ่งมีโปสุพลาเป็นแม่ทัพแบบตะลุมบอนจนดาบในมือหัก และกองทัพของโปสุพลาได้แตกพ่ายกลับไป จึงสามารถรักษาเมืองพิชัยไว้ได้

การต่อสู้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณวัดเอกา ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2316 นับได้เป็นปีที่ 250 ต่อมาประชาชนชาวอุตรดิตถ์ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา ในวันนี้ ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกภาคส่วนได้ร่วมการจัดพิธีบวงสรวง และพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหัก เป็นครั้งที่ 56 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ เพื่อเทิดเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระยาพิชัยดาบหักที่มีความกล้าหาญ เสียสละ รักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติ ให้มั่นคงจนถึงปัจจุบัน และได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

และ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นจากทุกอำเภอรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ และให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ของจังหวัด ได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หรือของดีจากทุกอำเภอ การเผยแพร่ผลงานต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อเป็นการหารายได้นำไปช่วยการกุศล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

และ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้แสดงผลงานและการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการจัดงานครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 มกราคม 2566 รวม 10 วัน 10 คืน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ขบวนเทิดเกียรติพระยาพิชัยดาบหักขบวนศิลปวัฒนธรรมของทุกอำเภอ ที่ท่านได้รับชมไปแล้ว การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP การร้องเพลงผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทุกอำเภอ การประกวดนางสาวอุตรดิตถ์และขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก การเดินแบบผ้าไทยมหากุศล และกิจกรรมของร้านกาชาด

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here