อุตรดิตถ์ รักษา​ราชการ​แทน​นายอำเภอ​น้ำปาด​ตรวจเยี่ยมการให้บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

4

นายคณิตธวัช บำรุงรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำปาด พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายก อบต.ห้วยมุ่น กำนัน ต.ห้วยมุ่น และสมาชิก อส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวการให้บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนตั้งแต่ทิศเหนือจดทิศใต้ เป็นเทือกเขากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-1,800 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่ราบประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำภาค และลำน้ำปาด มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  ร้านอาหารไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวเฉพาะทางขึ้นภู – ลานกางเต็นท์ อุทยานฯ มีเต็นท์และสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว

ณัฐวัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here