อุตรดิตถ์ ยกระดับงานประเพณีอัฏฐมีบูชา ครั้งที่ 68 ปี 2566 ยิ่งใหญ่ 9 วัน 9 คืน

5

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล รองปลัดอบจ.อุตรดิตถ์แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง นายชวลิต คำเพ็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา ครั้งที่ 68 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 โดยมี นางสาวปุณยภรณ์ ประดับศุข รอง ผอ.ททท.สนง.แพร่ นางศุภกานต์ พรหมน้อย สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์  นางจิตรตรี ปงศรีชัย หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ณ วัดพระบรมธาตุ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยเริ่มงานตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งตามประวัติตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูต ตรัสรู้ และปรินิพพาน จนถึงวันอัฏฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณและหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีของพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์และน่าสนใจ ประกอบด้วย    

ในวันแรกของงานตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันวิสาขบูชา มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีสรงน้ำพระบรมธาตุทุ่งยั้งซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การรำบูชาพระบรมธาตุ พิธีเวียนเทียนรอบ และพระบรมธาตุ โดยสามารถเข้าร่วมงานและร่วมสรงน้ำ ทอผ้า และเที่ยวชม ชิม ช็อปตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง ในระหว่างงานตั้งแต่วันที่ 3-11 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การทำบุญตักบาตรทุกเช้า การร่วมเป็นเจ้าภาพทอผ้าห่มพระบรมธาตุ การร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและพระธรรมเทศนา การเที่ยวชม ชิม ช็อป ตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง การประกวดทางวัฒนธรรม การถวายสลากภัต พิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา และกิจกรรมบรรพชาสามเณร 80 รูป เป็นต้นและไฮไลท์วันสุดท้ายของงาน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เชิญชมขบวนเครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 9 อำเภอ พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. และยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเชิญชมการแสดงแสง สี เสียง ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมร่วมวางดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาในงานพิธีดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์การแถลงข่าวด้วยการปิ้งข้าวเรียบว่ายักษ์ โชว์ให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ด้วย

 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจและผู้ที่จะมาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2566 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 68 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวตรงกับฤดูกาลของทุเรียนหลงหลินลับแลออกพอดี จะได้มาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ มาอิ่มบุญ อิ่มใจ สัมผัสบรรยากาศเมืองวิถีพุทธ และอิ่มกายกับผลไม้ทุเรียนหลงหลินลับแล และอาหารพื้นถิ่นของกินที่ต้องห้ามพลาดของเมืองลับแลอีกมากมาย อย่าลืมครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาสัมผัสงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here