อุตรดิตถ์ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนเข้าร่วมพิธี มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

1

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรง โดยเร็ววัน พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอน้ำปาด นายสาโรจน์ ศิริเมืองผู้แทนมูลนิธิฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้อำเภอน้ำปาด จำนวน 4 หลัง รวมเป็นเงิน 190,000 บาท

สำหรับครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อำเภอน้ำปาด ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อปท.ในพื้นที่ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.อุตรดิตถ์ และจิตอาสา ในด้านของกำลังแรงงานและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 4 หลัง พื้นที่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็ก น้องบอส อาศัยอยู่กับนางสังเวียน โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.ประจำปี ช่วยเหลือด้านสงเคราะห์ยังชีพครอบครัวเด็ก ค่าเดินทางไปพบแพทย์ การสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน และกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ. โดยโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.อุตรดิตถ์ ได้ส่งข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานภาคี เพื่อขอความช่วยเหลือในด้านการซ่อมสร้างที่พักอาศัยระหว่างปีเพื่อให้ครอบครัวเด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here