อุตรดิตถ์ มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มอบผ้าห่มกันหนาว และบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยติดเตียง

6

มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน มอบผ้าห่มกันหนาว และให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูหนาว ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

มีการจัดชุดแพทย์เดินเท้าให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูหนาว ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ให้กับมอบยาสามัญประจำบ้าน และมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน อีกทั้งมีการเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัด โรคปอดบวม และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here