อุตรดิตถ์ ปกป้องประชา บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยติดเตียง ฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 และคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน

3

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 35 ให้บริการทางการแพทย์ และฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูร้อน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก พร้อมทั้งนำรถชีวนิรภัยกองทัพบก คัดกรองโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บ้านคุ้งตะเภา หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการเน้นย้ำให้หน่วยทหารดูแลประชาชนให้ห้วงฤดูร้อน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่ม 608  อีกทั้งนำชุดแพทย์เดินเท้าให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน และผู้สูงอายุในห้วงฤดูร้อน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก

มีการนำรถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (Specimen) ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้งตะเภาที่มีการระบาดของโควิด 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมาคัดกรองที่โรงพยาบาลได้ และประชาชนในชุมชนในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการป้องกัน ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ มีการแนะนำสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 การป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here