อุตรดิตถ์ ปกป้องประชา ด้วยความห่วงใย ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยติดเตียง

5

มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูหนาว ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตำบลท่าอิฐ และตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

มีการจัดชุดแพทย์เดินเท้าให้บริการตรวจโรคเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ตลอดจนผู้สูงอายุในห้วงฤดูหนาว ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ให้กับมอบยาสามัญประจำบ้าน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ อีกทั้งมีการเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัด โรคปอดบวม และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ตลอดจนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here