อุตรดิตถ์ ปกป้องประชา ดูแลรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในสถานการณ์โควิด-19”

11

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 35 ออกให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก พร้อมทั้งให้กำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

มีการเข้าช่วยเหลือ ดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในเบื้องต้น โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ดำเนินการรซ่อมแซมบ้าน ติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบไฟส่องสว่างใหม่ทั้งหมดเนื่องจากชุดเดิมชำรุด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ และติดตั้งระบบกรองน้ำสะอาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง

อีกทั้งมีการให้คำแนะนำ และเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ช่วยลดการเกิดแผลกดทับ ลดการนั่งผิดท่า ลดการยึดตัวของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเนื้อเยื่อ พร้อมทั้งมีการบริการตัดผมให้กับน้องๆ มอบของอุปโภค บริโภค เครื่องนอน ของใช้ส่วนตัว และข้าวสารอาหารแห้ง รวมไปถึงการแนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาส ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังมีการปรับภูมิทัศน์รอบบ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพ-ข่าว กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here