อุตรดิตถ์ บูรณาการฝึกกู้ภัยทางน้ำ เพราะภัยพิบัติไม่เคยเลือกวันและเวลา

2

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 โดย โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 นำโดย พันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วย พันเอก กฤษฎา ถาวรวัตร์ รอง เสธ.มทบ.35 ร่วมกับ ปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยกู้ภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเครือข่ายกู้ภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เกี่ยวข้อง ฝึกเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือ และการกู้ภัยทางน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง Rope Rescue และชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน M-MERT เพื่อพัฒนาศักยภาพ และให้มีความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการกู้ภัยทางน้ำและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่งได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมในการรองรับสถานการณ์ในช่วงวันหยุดยาวในห้วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2565 ณ พื้นที่ฝึกกู้ภัยทางน้ำ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ อีกทั้งเน้นย้ำให้หน่วยทหารเตรียมพร้อมในการดูแล และเฝ้าระวังในช่วงวันหยุดยาวในห้วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2565 อีกทั้งเนื่องจากบริเวณหาดริมน้ำน่าน (พัทยา 2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีประชาชนมาเล่นน้ำในห้วงนี้เป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุทางน้ำมีผู้เสียชีวิตทุกปี จึงมีการเฝ้าระวัง และการฝึกเตรียมพร้อมในการกู้ภัยทางน้ำ โดยมีการฝึกจำลองสถานการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการช่วยเหลือ และการกู้ภัยทางน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวดิ่ง ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ และในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งให้มีความชำนาญ และมีความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือประชนชนได้ทันท่วงที

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here