อุตรดิตถ์ น้อมสำนึกจัดงานภูษาศิลป์ เฉลิมพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง

4

ณ โดมแก้วเจ้าจอมวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรติตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การนำของ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ดร. บัณฑิต สิงห์ช่างชัย ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา 12  สิงหาคม 2565 ซึ่งพระองค์ ท่านมีพระเมตตาแก่ประชาชนคนอุตรดิตถ์ ตามโครงการพระราชดำริมากมาย ทั้งเขื่อนสิริกิติ์และโครงการส่งเสริมอาชีพและรายใด้ตามพระราชดำริต่างๆ ดังเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินช่วยเหลือคนอุตรดิตถ์ถึง 16 ครั้ง และในจำนวน8 ครั้ง หรือกึ่งหนึ่ง พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประขาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนฯรวมถึงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทอผ้าให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้าด้วย นำความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่นมาโดยตลอดโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล การเดินแบบผ้าทออุตรดิตถ์ การประกวดการออกแบบผ้าทออุตรติตถ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมงาน 500  กว่าคนสร้างความปลื้มปีติและเกิดความรัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น

ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานภูษาศิลปี จากท้องถิ่นสู่สากลขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในระหว่างวันที่ 11- 14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร   ซึ่งจังหวัดอุตรติตถ์เป็นเมืองงามสามวัฒนธรรม ถือว่ามีต้นทุนเรื่องผ้าเยอะมากทั้งล้านนาช้าง และไทยกลาง การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเตยมความพร้อมและคัดเลือกผ้าทอเพื่อนำไปร่วมจัดแสดงในงานภูษาดังกล่าวในกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป                                                                       

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ จ.อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here