อุตรดิตถ์ ทหารพระราชา ตัดผมให้ชาวประชา

3

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ออกบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนในกิจกรรม“Army Barber Delivery“ ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียนที่อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยตั้งจุดบริการตัดผม ณ วัดด่านแม่คำมัน หมู่ 5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเด็กนักเรียนที่เข้าสู่ในช่วงการเปิดภาคเรียน และเป็นการลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณที่หน่วยทหารในพื้นที่ “ไม่ทอดทิ้งประชาชน ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส”

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here