อุตรดิตถ์ จิตอาสารวมพลังประชา สร้างฝายชะลอน้ำ ตามศาสตร์พระราชา รักษาระบบนิเวศ

4

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ 21 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน,ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม “คนเก็บน้ำให้แผ่นดิน สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก สร้างความชุ่มชื่น ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยให้ลดความรุนแรงจากเหตุไฟป่าได้อีกด้วย  และเก็บกักน้ำให้กับเกษตรไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ในพื้นที่ ณ คลองบ้านเหนือ หมู่ 2 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกมีความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก ที่ทหารได้ช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าวฯ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here