อุตรดิตถ์ จิตอาสาปล่อยพันธุ์ ปลารักษาระบบนิเวศ”

4

กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลจิตอาสาปล่อยปลาตะเพียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ประมง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5,000 ตัว

เพื่ออนุรักษ์ รักษา ปรับระบบนิเวศภายในสระ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่อยู่ในภาวะสมดุลของทัศนียภาพที่สวยงาม   ณ  สระน้ำภายใน กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here