อุตรดิตถ์ จากใจจิตอาสา มอบน้ำเติมใจ มอบให้ช่วยภัยแล้ง

0

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนตามบ้านเรือน พร้อมทั้งเติมน้ำใส่ถังประปาหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ บ้านชำป่าหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จากการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

 เนื่องจากระบบน้ำประปาหมู่บ้านสูบน้ำได้น้อยไม่เพียงพอ และจ่ายน้ำมาไม่ถึงเพราะอยู่ในพื้นที่สูงกว่าส่วนอื่นๆของหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนขาดน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ประชาชนบางส่วนได้ซื้อน้ำมาใช้ เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ประสานมายังหน่วยให้ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน ทางหน่วยจึงเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน นำรถน้ำขนาด 10,000 ลิตร ทำการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน จำนวน 2 เที่ยว (20,000 ลิตร) ประชาชนในพื้นที่ขอขอบคุณหน่วยทหาร และ รู้สึกปลาบปลื้ม ดีใจ เป็นอย่างมากที่หน่วยทหารในพื้นที่ เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here