อุตรดิตถ์ จัดงาน ลอยกระทงวิถีไทย อิ่มอร่อยสุขใจ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์/บุหรี่ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

21

นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นายสุรชัย สินสวัสดิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 “ลอยกระทงวิถีไทย อิ่มอร่อยสุขใจ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์/บุหรี่ ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562      ซึ่งได้ร่วมกับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ องค์กรงดเหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และ สสส. สร้างงานบุญประเพณีที่ดีงามปราศจากอบายมุข ยกระดับการจัดงานให้คงคุณค่าความเป็นไทย มุ่งเน้นการพัฒนา สร้างเสริมสุขภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการจัดจำหน่ายอาหาร ให้ได้มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และยกระดับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวสู่สายตานานาชาติ นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดงานนี้ เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม โดยมีการประกวดการแต่งกายผ้าไทยทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง ประเภทละ 5 รางวัล รวม 10 รางวัลพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และรณรงค์สืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยต่อไป

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ อุตรดิตถ์

.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here