อุตรดิตถ์ คัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับครู และนักเรียน ก่อนเปิดเรียนแบบ On site

6

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบกให้กับคณะครู และนักเรียน จำนวนกว่า 2,555 ราย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครบ 100% ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการให้โรงพยาบาลกองทัพบกจัดหารถชีวนิรภัย กองทัพบก ในการสนับสนุนรัฐบาลในการเปิดประเทศ และระดมสรรพกำลังในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เชิงรุกเข้าสถานศึกษาให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19

เพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา สนับสนุนสถานศึกษา ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย ผู้ปกครองมั่นใจในการนำบุตรหลานกลับมาเรียนแบบ On Site ที่โรงเรียนได้อีกครั้ง ป้องกันการระบาดซ้ำภายในสถานศึกษาอีกด้วย ตลอดจนเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมีการแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบ on site ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here