อุตรดิตถ์ กองพันทหารม้าที่ 7 นำจิตอาสา บรรทุกน้ำ แจกจ่ายบรรเทาภัยแล้ง

4

กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

จำนวน 4 หลังคาเรือน ณ บ้านร้องหมาผี . ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยหน่วยได้นำน้ำแจกจ่ายสำหรับการอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here