อุดรธานี.มทบ.24 ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566

6

พลตรี ยุทธนา มีทิพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีวางพวงมาลา ของหน่วยทหารในพื้นที่ จากนั้นช่วงบ่ายเป็นพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และการสวนสนามของทหาร มีจำนวน 4 กองพัน ซึ่งจัดจาก มณฑลทหารบกที่ 24, กรมทหารราบที่ 13,  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13,  กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และกองบิน 23  โดยมีวงดุริยางค์ จากหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบก ที่ 24 และ กองบิน 23  นำกองพันสวนสนาม จำนวน 4 กองพัน เข้าประจำหน้าปะรำพิธี

สำหรับการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของทหาร โดยเฉพาะสำหรับทหารใหม่ และกำลังพลที่ยังไม่เคยร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล การกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นการประกาศตนให้ผู้บังคับบัญชา และประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันว่า ทหารพร้อมจะเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และผืนแผ่นดินไทยไว้ให้กับลูกหลานไทย  และทหารที่ได้กระทำพิธีปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลแล้ว  จึงจะถือว่าเป็นทหารที่สมบูรณ์ ในการนี้มี นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี , หัวหน้าส่วนราชการ, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 24 กำลังพล พร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

“วันกองทัพไทย” เป็นวันที่คนไทยทุกคน จะได้มีโอกาสรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของนักรบไทยวีรกรรมของพระมหากษัตริย์รวมทั้งบรรพบุรุษไทย และผู้กล้าของไทยในอดีต ซึ่งมีทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน  รวมทั้งกองหนุนแห่งชาติที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องรักษา ผืนแผ่นดินไทย ไว้ให้ดำรงคงความเป็นชาติ ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เป็นมรดกตกทอดมาสู่ประชาชนชาวไทยจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตระหนัก และยึดถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ในการที่จะช่วยกันสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ ในอันที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ ไว้ตราบชั่วกาลนาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here