อีก18บุรุษผู้จำเริญรอยตามตถาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ56ปี ของเจ้าอาวาสวัดเขาชวัง จันทบุรีนะจะบอกให้ ฮิ

6

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here