อีกเขี้ยวเล็บสำคัญสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานคือส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ

3

อีกเขี้ยวเล็บสำคัญของสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานก็คือ ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ นะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here