อีกผลงานชิ้นใหญ่ของสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานขุดคลองบายพาสชุมพร

2

อีกผลงานชิ้นใหญ่ของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานก็คือ การขุดคลองบายพาสทิศใต้ของตัวเมืองชุมพร หากแล้วเสร็จทั้งสาย น้ำจะไม่ท่วมชุมพรอีกต่อไป นะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here