อำเภอเมืองแพร่ ประชุมสัญจรคณะกรรมการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ

0

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมสัญจรคณะกรรมการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองแพร่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

 โดยอำเภอเมืองแพร่ มีนโยบายจัดการประชุมสัญจรในระดับอำเภอสู่พื้นที่ในทุกตำบล เพื่อเป็นอำเภอในการบริหารงานแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารราชการในระดับพื้นที่ (Area based) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น        

การประชุมครั้งนี้ได้มีการชี้แจงข้อสั่งการ ข้อราชการ และนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here