อำเภอเมืองยโสธร อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

2

ภายใต้การอำนวยการของนายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอเมืองยโสธร มอบหมายให้ ปลัดอำเภอ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อม สมาชิก อส.อ.เมืองยโสธร 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่เสี่ยงร่วมกับ ปลัดอำเภอประจำตำบลดู่ทุ่ง กำนันตำบลดู่ทุ่ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วงอ่อน เฝ้าระวังสถานการณ์ลำน้ำยัง ปัจจุบันระดับยังล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนเส้นทางบ้านม่วงอ่อน – บ้านโพธิซัน อ.เสลภูมิ ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้

ตรวจสอบ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย บ้านปากเป่ง บ้านหนองหอย บ้านคุยสำโรง ตำบลเชื่องคำ ปัจจุบันระดับน้ำชีเพิ่มสูงขึ้น ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเบื้องต้น ประมาณ 850 ไร่ ยังไม่ได้รับรายงานผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย

เฝ้าสังเกตุการณ์ การระบายน้ำแม่น้ำชี เขื่อนยโสธร – พนมไพร ปัจจุบันสถานะแขวนบานประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ โดยอัตราการระบายน้ำสูงสุดที่ 2,558 ลบ.ม./วินาที

ข่าว/ภาพ-ประกาศ ศรีสมบูรณ์ รายงานจากจังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here