อำเภอเด่นชัย จ.แพร่ เดินหน้ารุก เปิดกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ ให้เป็น “ซุปเปอร์มาร์เก็ต”

0

บริเวณป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ โดยมี นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภองานป้องกันฯ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเด่นชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า ตำบลแม่จั๊วะ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ เจ้าหน้าที่ป่าไม้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ทีมแม่จั๊วะเอ็นดูโร่ ทีมซุ้มมือดำแพะร่องหิน และชมรมแก่งเสือเต้นออฟโรดจังหวัดแพร่ ประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐป่าชุมชน (โครงการป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ) กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ การติดป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชนการสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 4 แห่งการทำแนวกันไฟ จำนวน 2 กิโลเมตรการลาดตระเวนพื้นที่ป่า และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ แห่งนี้ ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 99 และ 100 พื้นที่ประมาณ 470 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จั๊วะและแม่มาน

นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส กล่าวว่า วันนี้ทางอำเภอเด่นชัย มีกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลายฝ่าย เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเด่นชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า ตำบลแม่จั๊วะ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ เจ้าหน้าที่ป่าไม้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ทีมแม่จั๊วะเอ็นดูโร่ ทีมซุ้มมือดำแพะร่องหิน และชมรมแก่งเสือเต้นออฟโรดจังหวัดแพร่ ประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐป่าชุมชน (โครงการป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ) สำหรับ กิจกรรมมีการพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำ การติดป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชนการสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 4 แห่งการทำแนวกันไฟ จำนวน 2 กิโลเมตรการลาดตระเวนพื้นที่ป่า และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่    

นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ กล่าวเสริมว่า ในส่วนของป่าชุมชนแห่งนี้ ได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 99 และ 100 พื้นที่ประมาณ 470 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จั๊วะและแม่มาน ซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงให้การดูแลป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมาเป็นอย่างดี เพื่อจะยกระดับป่าแห่งนี้ให้เป็น”ซุปเปอร์มาร์เก็ต” ของชุมชนต่อไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here