อำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด รักสิ่งแวดล้อม

3

ชาวบ้านอำเภอหนองฮีร่วมกับโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ส่วนราชการในพื้นที่ ทต.ตำบลหนองฮี/ท้องที่/ท้องถิ่น จัดกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอหนองฮี (กล่าวต้อนรับ) และนายสายยนต์  สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดกิจกรรม ปลูกป่าเพื่อคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ และร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563 โดยสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ชมรมอาสาปลูกป่า ในจิตใจคนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ณ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพ-ข่าว สญชัย คล้ายแก้ว ร้อยเอ็ด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here