อำเภอสองพี่น้องร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล(สุพรรณบุรี)

4

อำเภอสองพี่น้อง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นายไพฑูรย์  วงค์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายกฤชเทพ เนตรอรุณ ปลัดอำเภอสองพี่น้อง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 ประชาชนจิตอาสา นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  นายไพฑูรย์  วงค์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ได้กล่าวว่า การบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้ การบริจาคโลหิตเสมือนเป็นการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ และเพื่อให้ผู้ป่วยสมารถดำรงชีวิตต่อไปได้ ปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่วันนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต สืบเนื่องมาจากมีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากและหลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิต เพื่อให้ได้รับปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรอีกด้วย

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here