อำเภอรัตนบุรี จัดกิจกรรม RunForUnity วิ่งรวมใจไทยเป็น หนึ่ง เสริมสร้างความสามัคคี และ ความรักแผ่นดินไทย

5

ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “RunForUnity” วิ่งรวมใจไทยเป็น หนึ่ง” ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ และ ภาคประชาชน โดย ชมรมรักสุขภาพอำเภอรัตนบุรี มีระยะทางวิ่ง ประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ออกกำลังกายสร้างสุขภาพกายใจที่ดี ในช่วงสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อโควิด-19 และ ทุกคนยังได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน ปลูกฝังความมีวินัย ความสุจริต ให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อร่วมใจกันพัฒนาประเทศไทยต่อไป

สำหรับรูปแบบกิจกรรมในวันนี้ มีการสวมใส่ชุดสีฟ้า มีลวดลายธงชาติไทย เพื่อแสดงออกสื่อสัญลักษณ์ถึงความรัก หวงแหน แผ่นดินถิ่นเกิด และ แสดงออกถึงความภาคภูมิใจที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพ/ชูชัย ดำรงสันติสุข  ข่าว/อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here