อำเภอฟากท่า​ อุตรดิตถ์ ​มอบบ้าน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พม.จ.อุตรดิตถ์ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ

6

นายกิติพงศ์  อุระวัตร นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานพิธีมอบบ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสี้ยว อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ในการนี้ นางจันทนา โพธิ์จวง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสี้ยว ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและร่วมมอบที่อยู่อาศัยและถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค)ให้กับผู้พิการ  ในพื้นที่ตำบลบ้านเสี้ยว จำนวน  6 ราย โดยมี ประธานสภา /รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว,พัฒนาการอำเภอ,รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอฟากท่า ,  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (เขตอําเภอฟากท่า),ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลบ้านเสี้ยว, สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสี้ยว ร่วมกิจกรรมดังร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ จ.​อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here