อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์​เปิดร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก “ร้านสำนึกรักบ้านเกิด”

0

ที่ว่าการอำเภอพิชัย​ จ.อุตรดิตถ์​ นายสุรศักดิ์  วงศ์ตั้ง  นายอำเภอพิชัย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย  เป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก “ร้านสำนึกรักบ้านเกิด” ของกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย  ในกิจกรรมมีการออกร้านขายของต่างๆ ในการนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านต่างๆให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา  กิ่งกาชาดอำเภอพิชัยจึงจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  นักเรียน/นักศึกษา  ประเภทอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป

เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด มีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่หลงในสิ่งยั่วยุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด และเพื่อนำความรู้ที่ได้ สร้างเครือข่าย สมาชิก TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด อำเภอพิชัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก

โดยมีนางมัฌชิมา  วงศ์ตั้ง  ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย  รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย  ปลัดอำเภอพิชัย  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิชัย  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอพิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​  ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here