อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

18

 ที่หอประชุมอำเภอพิชัย  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์  วงศ์ตั้ง  นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  พร้อมด้วยปลัดอำเภอพิชัย เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ – กรมบัญชีกลาง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาพิชัย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพิชัย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิชัย/ พญาแมน/ ท่าสัก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฯ สร้างความเข้าใจให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในประเด็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ขั้นตอน และเอกสารประกอบการลงทะเบียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง และให้การลงทะเบียนฯ ในพื้นที่อำเภอพิชัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ-ข่าว ณัฐ​วัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​  จ.อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here