อำเภอพิชัย​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​เปิดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

7

นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอพิชัย..ยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละพี่น้องประชาชนตำบลท่ามะเฟือง โดยประธานได้นำกล่าวคำปฏิญาณ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ให้สังคมไทยเกิด “ความสงบ สันติ และสามัคคี”พร้อมให้โอวาทแก่ประชาชนชาวตำบลท่ามะเฟือง

โดยกิจกรรม “อำเภอพิชัย…ยิ้มเคลื่อนที่”  เป็นการให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ มาบริการประชาชนนอกพื้นที่  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และมีการจัดหน่วยให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ โดยสำนักทะเบียนอำเภอพิชัย ณ วัดดอกไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ​/ข่าว ณัฐ​วัฒน์​  ราช​ประสิทธิ์​  ​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here